Klaveri häälestamine

Klaveri häälestamine on klaveri keelte pingete korrigeerimine nii, et erinevate klahvide vahel tekkivad intervallid  oleks omavahel kooskõlas ja „hääles“.

Klaveril on enamasti 220-230 keelt. Klahvide vajutamisel lööb haamer keeltele, sellest löögist hakkavad keeled võnkuma ning tekib heli.  Suurem osa haamritest lööb korraga vastu kolme keelt, mis peavad olema sätitud täpselt samasse pingesse, et nad tekitaksid täpselt ühesuguse võnkesageduse (unisooni).

Teatud aja möödudes keeled venivad ja vajuvad õigest pingest välja, mille tagajärjel muutub võnkesagedus ja täpne helikõrgus. Nii võibki vahel kuulda ühte klahvi vajutades kriipivat kõla, erinevatel kõrgustel helisid. Väga tugevalt mõjutab pilli hääles püsimist õhu niiskuse muutumine (sügisel niiske, kevad-talvel kuiv).

Klaverihäälestaja alustab tavaliselt esimese oktaavi la häälestamisega, sagedusele 440 – 443 Hz. Sealt areneb edasi kogu pilli häälestamine.

  • Klaverit peaks häälestama vähemalt kord aastas.
  • Klaverihäälestaja edukaks tööprotsessiks on vajalik vaikus ja rahu.

Klaveri häälestamisele, mehhanismi reguleerimisele ja üldhooldusele kulub kodustes tingimustes umbes 2-3 tundi, sõltuvalt sellest, millises seisus on pill.
Ehk:

  • Millised on klimaatilised tingimused?
  • Millal klaverit viimati häälestati?
  • Millisele kõrgusele pill on eelnevalt häälestatud?
  • Kui palju pilli on mängitud?

Klaverihäälestamise maksumus alates 70 EUR